Välkommen till JB Gruppen!

JB-gruppen, som har funnits sedan 1988, är en sammanslutning av fristående bokhandelsföretag som samverkar genom inköp av ett centralt sortiment av böcker och pappersvaror som marknadsförs gemensamt.

Upptäck mer!