Previous Page  9 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 9 / 12 Next Page
Page Background

MEDLEMSKAPET I SIFFROR

En ny medlem betalar en inträdesavgift/ägarandel på 15 000 kr och en

startavgift för del i plattformen för butikshemsidor på 5 000 kr. Båda dessa

avgifter betalas endast en gång.

Serviceavgiften är 2 500 kr/månad och den betalas kvartalsvis tillsammans

med avgiften för Bokinfo/Bokrondellen som är subventionerad för

JB-gruppens medlemmar.

Årsavgiften för JB-office är 5 000 kr och dras från den bonus från pappers-

och kontorsleverantörer, som alla butiker som är med i JB-office får ta del av

utifrån inköpt volym.

När det gäller marknadsföringsbidrag från bokleverantörer får man som

medlem en andel som är kopplad till storleken på butikens bokinköp. Dessa

pengar kan användas till det marknadsföringsmaterial som vi producerar

centralt under året.

Utfallet för medlemskapet hänger starkt ihop med volymer, t ex hur mycket

man som medlem köper av olika avtalsleverantörer eller hur många

kataloger man tar. Men det är helt klart så att de faktiska kostnaderna för

ett medlemskap i JB-gruppen mycket snart är intjänade.

”JB-gruppen för mig är det bästa som hänt W&P!

Vi får bra inköpsförslag, total valfrihet och en fantastisk marknadsfö-

ring som passar oss perfekt och älskar julkatalogen det gör även våra

kunder. Sen att organisationen är helt igenom transparent gör det till

det perfekta äktenskapet för oss!”

ROLAND SALEMARK WESSMAN & PETTERSSON I VISBY