Previous Page  7 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 7 / 12 Next Page
Page Background

Administration kring bokinköp

Central administration av urval, orderläggning och returer frigör värdefull tid

för personalen i butiken.

Prissättning

Alla centralt inköpta böcker prissätts med ett JB-pris, en prissättning som

det är upp till var och en att följa och att läsa in med prisfiler till egna

system. I dagsläget visas JB-priset i reakatalog och julkatalog samt vid

gemensamma aktiviteter som t ex

Månadens erbjudande

, där vi utifrån

fördelaktiga inköpsvillkor erbjuder tre utvalda titlar till ett attraktivt pris

varje månad. JB-gruppen har inte något gemensamt butiksdatasystem. Inom

gruppen finns flera butiksdatasystem representerade som t ex Megadisc/

Sir, Golf och Mynta, vilket gör att det alltid finns kollegor att utbyta tips och

problemlösning med.

Förbrukningsmaterial

Vi gör gemensamma upplagor av

plastpåsar och kassar till självkostnadspris.

Övrigt

Som medlem i JB-gruppen har man också tillgång till gemensamma

avtal för t ex trycksaksspridning och hotell. Som medlem i Svenska

Bokhandlareföreningen har man tillgång till Bopakoavtalet för frakt.

”Att vi köper in så brett är toppen, jag skulle aldrig hinna

med det urvalsarbetet själv. Det är alltid kul när kunden

kommer in och frågar efter boken och vi har den i hyllan.

Inköpsbredden och katalog/marknadsföringsmaterialet var

det avgörande för mig att gå med i JB-gruppen.”

ANDERS KÄLLGREN, GLOBE BOKHANDEL I LUDVIKA