Previous Page  6 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 6 / 12 Next Page
Page Background

Läsande barn

blir till

tänkande vuxna.

Personalens tips!

Personalens tips!

Presentkort

I samarbete med Retain24 har vi ett presentkortsupplägg med elektroniska

presentkort som kan lösas in hos alla JB-butiker och även i ett antal andra

svenska bokhandlar. Plastkort med bärare och kuvert särskilt framtaget för

JB-gruppen finns att köpa till självkostnadspris.

Läslustan

Till vår bokcirkel Läslustan tar vi till varje säsong fram titelurval, katalog,

presentationsmaterial, medlemskort och plastfickor till självkostnadspris.

Information

All information om det gemensamma finns samlat på vårt intranät och tre

gånger om året ordnas medlemsmöten för aktuell information och diskussion.

Bokinformationsdagar i maj liksom inköpsmässor för skolstart och jul

anordnas också.

Fira far med fina böcker!

Njut av november!

Antoine Laurain

Presidentenshatt

En charmigochoriginellberät-

telseomenväldigtspeciellhatt.

Bokenhar tilldelatsflera litterära

priser i Frankrike,USAoch

England.

Conn Iggulden

Rosornaskrig:

Stormfågel

Åretär1437

.HenryVI:sbräckliga

hälsagörhonom tillensvagkung.

SamtidigthotasEnglands territorier

iFrankrikeochdet ryktasomuppror

påhemmaplan

JanGuillou

Att inteviljase

UtanförSverigesgränserdånar

Andravärldskriget. För Lauritz,

denäldsteavbröderna Lauritzen,

blirdetalltsvårareattundvikaatt

taställning.

Hanne-VibekeHolst

Knud,denstore

BerättelsenomHanne-VibekeHolsts

far,KnudHolst,enav1960-talets

främstadiktare.Mendetsom

börjadeså lyckligt förvandlassnart

tilldjupasteolyckamed förmycket

alkohol,skilsmässaoch isolering.

MatsOlsson

Straffaoch låtadö

HarrySvenssonärenärradmen

sorglös journalistsombestämtsig

förattbytabanaochblikrögare

iSkåne.Enkväll trillarhanaven

slump inpåetthotellrum iMalmö

ochhamnar rakt ienmordgåta.

DavidNicholls

Vi

Vi

ärenkomediomdekravsomett

långtäktenskapställer,om föräldra-

skap,om förhållandetmellan förnuft

ochkänsla,konstochvetenskap,

föräldrarochbarn,medelålderoch

ungdom.

AlvaroEnrigue

Tiebreak

Rom,1599.KonstnärenMichel-

angeloochpoeten Francisco

deQuevedoskasnartspelaen

tennismatchpåPiazzaNouva.

Ingenavdem tycks riktigvetavad

dehargettsig inpå.

A

k

t

u

e

l

l

t

f

r

å

n

d

i

n

l

o

k

a

l

a

b

o

k

h

a

n

d

e

l

!

Av författaren

till

Endag

JoëlDicker

Sanningenom fallet

HarryQuebert

De trettiotreårgamlakvarlevorna

avenungkvinnahittas i författaren

HarryQueberts trädgård tillsam-

mansmedmanuskriptet tillhans

genombrottsroman.

Sverigemitt i

ettbrinnande

världskrig

Laddauppmedpocket inför semestern!

Millennium 4 släpps 27/8!

DavidLagercrantz

Detsom intedödaross

StiegLarsson

Mänsomhatarkvinnor

Flickansom lektemedelden

Luftslottetsomsprängdes

TonyParsons

Murderbag

Läs ikapp!

Köp presentkort

och ge bort!

IngalillMosanders lästips:

"Välskriven, intelligent och

genomsyrad avhumor"

Sommarläsning!

Aktuellt från

din lokala

bokhandel!

FörköpMillennium4

erbjudande

Månadens

Vi samverkar kring annat som det finns

fördelar med att göra tillsammans

”Att vi har möjligheten och friheten att själva fatta beslut om vår butiks

framtoning gör att kunden upplever oss som unika. Men om vi inte skulle

hinna eller orka engagera oss kan vi genom vårt medlemskap i JB-grup-

pen ändå vara säkra på att få in ett väl avvägt sortiment.

Det känns jättetryggt!”

KARIN HELIN, HELINS BOKHANDEL I BOLLNÄS