Previous Page  2 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 2 / 12 Next Page
Page Background

JB-gruppen består idag av ett 40-tal entusiastiska medlemsbutiker som

brinner för boken, läsandet och den lokala bokhandeln. Som medlem i

JB-gruppen har man stödet från den centrala administrationen i vissa delar,

men delaktighet, medlemsinflytande och egna beslut i viktiga frågor för

maximalt lokalt engagemang är kännetecknande för ett medlemskap

i JB-gruppen.

Våra medlemmar finns från Trelleborg i söder till Härnösand i norr. Vi tycker

att det är viktigt att trivas tillsammans och att utbyta idéer och erfarenheter

om glädjen och utmaningarna att driva bokhandel. Tillsammans skapar vi

bättre förutsättningar för en lönsam bokhandel.

TILLSAMMANS BLIR VI BÄTTRE

Att driva bokhandel är först och främst fantastiskt roligt och omväxlande

och många bokhandlare tycker helt enkelt att de har det bästa jobbet i

världen. Det är också utmanande, svårt och ibland lite ensamt. I en alltmer

utmanande bokhandelsbransch finns det många skäl att samarbeta kring

saker som man helt enkelt gör bättre tillsammans med andra.

JB-gruppen är en sammanslutning av fristående bokhandelsföretag som

samverkar genom inköp av ett centralt sortiment av böcker och pappers- och

kontorsvaror som marknadsförs gemensamt. Alla medlemmar, som var och

en verkar lokalt under eget namn och profil, äger tillsammans JB-gruppen AB,

där den gemensamma verksamheten drivs.

JB-gruppen startade som ett samarbete mellan

några bokhandlare kring en gemensam julkatalog 1987.

Omslaget på den första katalogen pryddes av en julbock

och 1988 bildades Sällskapet Julbocken, den ekonomiska

förening som idag är JB-gruppen AB. Flera av de

ursprungliga bokhandlarna är fortfarande medlemmar.