Previous Page  11 / 12 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 11 / 12 Next Page
Page Background

VÄLKOMMEN TILL JB-GRUPPEN!

Vill du veta mer – kontakta oss:

Vd

Ordförande

Eva Svedberg

Anders Källgren

JB-gruppen AB

Globe Bokhandel AB

eva.svedberg@jbgruppen.se anders@bokhandeln.eu

031-703 71 31

0240-842 00

0709-572 534

070-488 77 00

Box 14001, 400 20 Göteborg

Besöksadress

Skårs led 3, 412 63 Göteborg

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för en lönsam bokhandel.

Adresser och namn i denna broschyr är aktuella i oktober 2017.

På vår hemsida

www.jbgruppen.se

hittar du alltid de senaste uppgifterna.

www.jbgruppen.se