Previous Page  5 / 16 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 5 / 16 Next Page
Page Background

Läslustan 2017–18

5

Foto Helén Karlsson

Det här är boken om den rebelliska överklassflickan Ester Blenda

Nordström som gick sin egen väg och blev en av våra första banbry-

tande journalister, i en tid då kvinnor fortfarande saknade rösträtt!

Spännande och mycket intressant om ett relativt okänt öde!

Malin, Erik Hultgrens Bokhandel

Som Sveriges allra första under-

sökande reporter gjorde hon

det ingen annan vågade. Under

falsk identitet slet hon som piga

på en bondgård, levde ett halvår

med samer i Lapplands piskande

snöstormar, reste som tredje-

klasspassagerare med fattiga

emigranter till Amerika, och räd-

dade hela byar från svältdöden

under finska inbördeskriget. De

banbrytande reportage som hon

tog med sig hem kom att förändra

den svenska journalistiken helt

och hållet. Men så plötsligt tyst-

nade hennes starka röst. De spek-

takulära äventyren och kampen

för ett liv på egna villkor skulle

visa sig ha ett högt pris.

Vad var det som hände med

Ester Blenda Nordström, jour-

nalisten som wallraffade långt

innan begreppet myntades? "

Ett

jävla solsken"

är en mycket läs-

värd biografi om en av 1900-

talets mest fascinerande kvinnor!

Fatima Bremmer

Ett jävla solsken

Yvonne De Geer

Aldrig en av oss

Som ettåring blir Ejvor Jonsson en

dag Yvonne De Geer och får ett nytt

liv. Det här är en insiktsfull, roande

och väl sammansatt självbiografi

om att växa upp i en av Sveriges

mest blåblodiga familjer, men sam-

tidigt vara smärtsamt medveten om

att ens eget blod egentligen är rött.

Roande och välskriven – läsvärd!

Lucy Diamond

Strandcaféet

Härlig feelgood! När Evies älskade

moster dör i en bilolycka, ärver Evie

hennes strandcafé i Cornwall. Fast

besluten att lyckas med något för en

gångs skull bestämmer sig Evie för

att flytta dit, driva caféet och börja

om från början. Men att börja om är

inte alltid lätt, varken när det kom-

mer till jobb eller kärlek...

Anthony Doerr

Grace

En sällsamt vacker berättelse om

vad tiden gör med våra liv, och om

kärlekens och naturens förödande

krafter. Berättarröstens innerliga

längtan efter kärlek- och rädslan för

att förlora den- får läsaren att girigt

vända blad på jakt efter försoning.

Av författaren till

Ljuset vi inte ser

.

Emma Donoghue

Miraklet

Elvaåriga Anna har slutat äta, men

är ändå efter fyra månader vid god

vigör. Familjen tror att hon är ett

helgon och utsänd av Gud. Fallet får

mycket uppmärksamhet: är hon en

bluff eller är hon verkligen utvald?

M

M

R

R

R

M

R

S

Memoar/biografi

Historia

Spänning/deckare

Roman