Previous Page  11 / 16 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 11 / 16 Next Page
Page Background

Läslustan 2017–18

Jennifer Ryan

Damkören i Chilbury

När männen i den lilla engelska byn

drar ut i andra världskrigets strider

tar den lokale prästen beslutet att

lägga ner Chilburys kör. Men all oro

och ovisshet kriget medför gör att

kvinnorna behöver finna ett sätt att

stötta varandra, ett andningshål

mitt i allt det hemska. Med hjälp

av den livfulla musikprofessorn

Primrose Trent som plötsligt dyker

upp bildar de en damkör. Genom

kören ingjuter de mod i bygden när

kriget sliter sönder deras tillvaro.

Möt Mrs Tilling, barnmorskan Edwina

Paltry, systrarna Kitty och Venetia,

och alla andra bybor som på olika

sätt tvingas inse att dramatik och

hemskheter inte enbart försiggår på

männens slagfält... En både rolig och

gripande bok, med kriget mullrande i

bakgrunden.

Peter Robinson

Skuggan av tvivel

Kriminalkommissarie Alan Banks

är tillbaka! Denna gång i en riktigt

spännande deckare om en tragisk

utgång av ett bröllop med bakgrund

i det förflutna. Vad som skulle ha

varit den första dagen i Lauras och

Benjamins gemensamma liv blir

istället den sista. Brudparet hinner

knappt ut på kyrkbacken innan de

blir skjutna. Efter en intensiv jakt på

förövaren verkar det för en stund som

att rättvisan segrat. Men Alan Banks

plågas av en känsla av ovisshet. Han

vill veta vad som egentligen hände

utanför kyrkan och varför. Banks bör-

jar gräva djupare i morden, driven av

en stor personlig sorg. Allt eftersom

nya ledtrådar uppenbarar sig leds

Banks längre in i det förflutna och in

på gamla hemligheter...

11

Foto Ulf B Jonsson

Det var prosten som gjorde fyndet. En bra bit ute i det sviktande kärret gav han

ifrån sig en genomträngande busvissling, som han lärt sig under sin tonårstid i

Kvikkjokk. Jag skyndade mig genast åt hans håll. Vattnet var kolsvart, över ytan

stack en stör upp. Prosten grep tag och vickade på den. I det mörka slammet

vajade något ljust, något som liknade hö. Sedan, till min outsägliga fasa, insåg

jag att det var hår.

Författaren bakom Populärmusik

från Vittula är tillbaka! Nu med

en historisk roman om prosten

Lars Levi Laestadius som blev

vald till årtusendets norrbott-

ning och hade ett mycket starkt

religiöst inflytande över folket i

Norrbotten under sin levnadstid.

Det är sommaren 1852 i byn

Kengis i nordligaste Sverige.

Prostens andliga väckelse drab-

bar samer och tornedalingar med

oanad kraft. Samtidigt försvin-

ner en vallpiga i de djupa

skogarna. Snart drar traktens

folk ut i jakten på den slagbjörn

som man tror härjar i området.

Laestadius botaniska kunnande

och kamp mot alkoholmiss-

bruket är vida känt. Nu ikläder

Mikael Niemi även honom rollen

som Norrbottens första kriminal-

tekniker. Det här är en underhål-

lande skildning av hur stora hän-

delser drabbar en liten värld och

hur Laestadius vinner allmogens

stöd trots överhetens motstånd.

Mikael Niemi

Koka björn

R

S

S

M

R

S

Memoar/biografi

Historia

Spänning/deckare

Roman