Info för leverantörer

Nedan följer information till leverantörer kring böcker och pappersvaror.

Kontakta oss

Eva Svedberg

VD samt inköpsansvarig för böcker

0709-57 25 34

eva.svedberg@jbgruppen.se

Frida Envall

Inköps- och marknadskoordinator, webredaktör

0728-58 57 00

frida.envall@jbgruppen.se

Upptäck mer!