Home » Information för leverantörer

Information för leverantörer

Böcker

Vi köper centralt in ett utvalt boksortiment till alla JB-gruppens medlemsbutiker. Urvalet görs av inköpsgrupper, se Inköpsgrupper, några gånger om året inför kommande säsong – dvs ca 4-6 månader innan utgivning och vi köper endast mycket undantagsvis centralt in redan utgivna böcker. Datum för inköpsgruppernas möten då urval sker framgår nedan.

För att en bok ska kunna komma i fråga för centralt urval ställer vi vissa krav, t ex att information om boken har nått oss i tid till rätt inköpsmöte, att boken ska finnas upplagd på Bokinfo, att den distribueras, faktureras och returneras via större distributörer (Förlagssystem – endast Distributionsavtal, ej Kommissionsavtal, Samdistribution och Stjärndistribution)och att förlaget kan uppfylla överenskomna villkor som rabatt, omköpsvillkor och returrätt under en bestämd tid.

För att vi ska kunna bedöma boken behöver vi ha relevant information om boken och förlaget: isbnnummer, författare, titel, omslag, pris och distributör samt andra saker som kan påverka möjligheterna att sälja boken. Vi ser gärna även exempel på inlaga och/eller utdrag ur text och vi behöver ha all information utskrivet i fyra exemplar skickat per post till Eva Svedberg, JB-gruppen AB, Box 14001, 400 20 Göteborg senast en vecka före inköpsmötet.

Bokinköpsgruppernas möten 2018

Inskickat material måste vara oss tillhanda senast en vecka innan respektive möte.
Sommarutgivning 2018: 30 januari-2 februari 2018
Bokrea 2019: 12-15 mars 2018
Höstutgivning 2018: 16-20 april 2018
Bokinformationsdagar 2018: 22-23 maj 2018
Vårutgivning 2019: 22-26 oktober 2018

Även om vi tackar nej till en bok för centralt inköp går det bra att sälja in boken lokalt, direkt till butik, för kontaktuppgifter till våra medlemsbutiker se Medlemsbutiker

Inköpsansvarig för böcker: Eva Svedberg
Mail: eva.svedberg@jbgruppen.se

Pappersvaror

Vi gör inga centrala inköp av pappersvaror, men gör ett centralt urval av varor som vi lägger i våra kampanjer och kataloger. Detta urval görs av inköpsgruppen, se Inköpsgrupper, några gånger om året inför kommande säsong.

Urval till Jul 2018 kommer att äga rum 4-6 april 2018.

Inköpsansvarig för pappersvaror: Frida Envall
Mail: frida.envall@jbgruppen.se

 

Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka tillbaka böcker och varuprover om det inte särskilt har överenskommits.

 

 
Admin
© JB-gruppen AB 2014